• UMÓW SIĘ: +48 884 877 779, +48 793 73 76 76, klinika@deamed.pl

Czym jest dermatopatologia?

Dermatopatologia to specjalistyczna dziedzina medycyny, która łączy w sobie elementy dermatologii i patologii. Jest to nauka zajmująca się diagnozowaniem chorób skóry, włosów i paznokci na poziomie mikroskopowym. Dermatopatolodzy, czyli lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie, badają zmiany tkankowe pobrane w trakcie biopsji lub chirurgicznego wycięcia, aby na podstawie obserwacji mikroskopowej dokonać precyzyjnej diagnozy.

Znajomość dermatopatologii jest niezbędna w efektywnym rozpoznawaniu szerokiego zakresu schorzeń, od infekcji skórnych, przez stany zapalne, aż po choroby nowotworowe takie jak czerniak. Kluczowym elementem pracy dermatopatologa jest analiza różnych wzorców i zmian w tkankach, co umożliwia rozróżnienie między różnymi typami chorób skóry. Na przykład, ocena stopnia atypii komórek, obecność nacieków zapalnych czy charakterystyka zmian granicznych może być decydująca w postawieniu właściwej diagnozy.

Czym jest badanie histopatologiczne ?

Badanie histopatologiczne jest to badanie mikroskopowe materiału tkankowego pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego. Dziedzina nauki zajmująca się charakteryzowaniem mikroskopowych zmian zachodzących w chorych tkankach to histopatologia.

Badanie histopatologiczne ma zastosowanie w rozpoznawaniu zmian chorobowych w tkankach chorego (np. nowotworowych, zapalnych czy zwyrodnieniowych), w monitorowaniu postępu leczenia. Badanie takie przeprowadza lekarz patomorfolog i na jego podstawie stawia rozpoznanie histopatologiczne. Przedmiotem badania histopatologicznego jest poddany obróbce histologicznej materiał biologiczny, pobrany od osoby badanej metodami biopsji lub wymazu.

Dlaczego dokładny opis badania histopatologicznego jest kluczowy dla diagnozy chorób skóry?

Dokładny opis badania histopatologicznego jest kluczowy w diagnozie chorób skóry, ponieważ umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie rodzaju i charakterystyki zmiany skórnej.

Badanie histopatologiczne polega na mikroskopowym analizowaniu próbki tkanki skórnej, co pozwala na obserwację zmian na poziomie komórkowym. Dzięki temu dermatolodzy mogą rozróżnić różne typy stanów zapalnych, infekcji, a także wykryć obecność komórek nowotworowych.

Dokładność w opisie takiego badania jest niezbędna do postawienia właściwej diagnozy i wyboru odpowiedniego leczenia. Na przykład, różnicowanie między łagodnymi zmianami a rakowymi często zależy wyłącznie od subtelnego obrazu histologicznego. Ponadto, szczegółowy opis badania histopatologicznego pomaga w monitorowaniu postępów choroby oraz skuteczności leczenia, co jest istotne dla poprawy jakości życia pacjenta.

W związku z tym, każda próbka tkanki, która jest poddana badaniu histopatologicznemu, musi być dokładnie opisana przez doświadczonego patologa, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność diagnozy. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki leczenia i większe szanse na sukces terapeutyczny.

Biopsja skóry – niezbędne narzędzie w diagnostyce dermatologicznej

Biopsja skóry to procedura medyczna polegająca na pobieraniu próbek tkanki skórnej w celu dokładnego zbadania pod mikroskopem. Jest to kluczowa metoda używana do diagnozowania szerokiego zakresu chorób skóry, włączając w to infekcje, stany zapalne oraz różne rodzaje nowotworów, takie jak czerniak czy inne rodzaje raka skóry.

Procedura biopsji skóry może być przeprowadzana różnymi metodami, w zależności od charakteru i lokalizacji zmiany. Najczęściej stosowane techniki to:

  1. Biopsja ścinkowa (punch biopsy) – używając specjalnego, okrągłego narzędzia, lekarz wycina małą, ale głęboką próbkę tkanki, co jest szczególnie przydatne przy diagnozowaniu chorób wpływających na głębsze warstwy skóry.
  2. Biopsja szczypana (shave biopsy) – lekarz używa ostrza do zeskrobienia cienkiej warstwy tkanki, idealne do badania zmian ograniczonych do górnych warstw skóry.
  3. Biopsja wycinkowa (excisional biopsy) – podczas tej metody usuwa się całą widoczną zmianę skórną wraz z niewielkim marginesem zdrowej tkanki, co jest często stosowane w przypadku podejrzenia nowotworów.

Przed przystąpieniem do biopsji, miejsce pobrania próbki jest zazwyczaj znieczulane miejscowo, co minimalizuje dyskomfort pacjenta. Po zabiegu, próbka tkanki jest wysyłana do laboratorium, gdzie jest analizowana przez dermatopatologa.

Wyniki biopsji skóry mogą dostarczyć cennych informacji na temat rodzaju i przyczyny zmian skórnych, co jest niezbędne do ustalenia właściwej diagnozy i wyboru odpowiedniego leczenia. Jest to bezpieczny i zazwyczaj mało inwazyjny sposób na potwierdzenie wielu diagnoz dermatologicznych.

Jeśli masz jakiekolwiek niepokojące zmiany skórne lub objawy, które wymagają wyjaśnienia, skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i ewentualną biopsję. Twoje zdrowie skóry jest dla nas priorytetem.

Jedynym w naszej klinice dermatopatologiem jest dr n. med. Maria Agnieszka Zegadło – Mylik, posiadająca specjalizacje z patomorfologii II* oraz dermatologii II*.

Zadzwoń do nas aby się umówić +48 884 877 779